Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy— (*) Žiadam o Vrátenie peňazí/Výmenu tovaru 

— (*) Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento produkt/tieto produkty (názov, veľkosť, farba).............

 ..............

— (*) Žiadam to vymeniť za tento produkt/tieto produkty vo veľkosti a farbe

(nechať prázdne v prípade, že sa jedná o vrátenie peňazí) ..............   

 ..............

— Dátum prijatia tovaru ..............   

— Meno a priezvisko spotrebiteľa .............. 

— Číslo objednávky  ..............   

— Email ..............   

— Telefónne číslo ..............

— Podpis zákazníka ..............   

— Dátum ..............  

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Tento formulár odošlite v písomnej forme a vložte ho do Vášho balíčka určeného na reklamáciu. 

Adresa: SA brand s.r.o., Záhradná 457/16, 091 01, Stropkov, Slovensko.