Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(*) Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento produkt/tieto produkty (názov, veľkosť, farba).............

 ..............

 ..............

 

— Dátum prijatia tovaru  ..............   

— Meno a priezvisko  .............. 

— Číslo objednávky  ..............   

— Email ..............   

— IBAN ..............

— Telefónne číslo ..............

— Podpis zákazníka  ..............   

— Dátum ..............  

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Tento formulár odošlite v písomnej forme a vložte ho do Vášho balíčka určeného na reklamáciu. 
Adresa: SA brand s.r.o., Záhradná 457/16, 091 01, Stropkov, Slovensko.